Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Szkolenie: Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie

7.03.2024 r., godz. 9.00 do 16.00
8.03.2024 r., godz. 9.00 do 15.30

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się 7 i 8 marca br., w Katowicach, przy al. Roździeńskiego 188.

Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na dole tej strony.

Szkolenie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych, a zwłaszcza do tych osób w firmach, które osobiście przeprowadzają tego typu transakcje lub je nadzorują. W szczególności, skorzystają z niego firmy, dla których obserwowane w ostatnim czasie wahania kursów walut pogarszają marże handlowe oraz firmy, którym takie wahania utrudniają zaplanowanie budżetu kosztów i przychodów. Dla takich osób szkolenie będzie bardzo praktyczne i konkretne. W mniejszym stopniu korzyści z seminarium uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także dowiedzą się sporo interesujących informacji.


Szkolenie poprowadzą eksperci rynku walutowego:

·    Jacek Maliszewski – Dyrektor ds. Rynków Finansowych w Domu Maklerskim AFS, autor książki "Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - Poradnik Praktyczny".

·       Łukasz Leszczyński - Zarządzający Ryzykiem Finansowym w Domu Maklerskim AFS.

 

Prowadzący szkolenie pokażą same praktyczne, z doświadczenia zawodowego, przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 25 lat. Mało teorii, dużo praktyki.

 

Korzyści ze szkolenia:

 1. Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.
 2. Każda firma działająca na międzynarodowym rynku handlowym, narażona jest na straty nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu ryzyka kursowego, ale także z powodu źle przeprowadzonego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.
 3. Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją. Na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
 4. Ryzyko walutowe należy zabezpieczać. Ważne jednak, aby robić to prawidłowo, z użyciem bezpiecznych instrumentów finansowych. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń takiego ryzyka. Pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym. Pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne. Pokażemy także jak odróżnić toksyczne instrumenty finansowe, które co jakiś czas trafiają na polski rynek.
 5. Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli kiedy kupić/sprzedać walutę tak, aby transakcja taka została przeprowadzona w optymalnym momencie. Czyli tak aby importer kupował walutę podczas lokalnych dołków, a eksporter sprzedawał walutę podczas lokalnych szczytów kursów walut.

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego najpóźniej do 5.03.2024 r.

Prosimy o podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Nazwa instytucji:*
Adres*
Imię i nazwisko uczestnika*
Stanowisko/funkcja*
Telefon/Fax*
Adres e-mail*
Wyślij formularz

Program szkolenia:


7.03.2024 (czwartek)

8:45- 9:00

Rejestracja uczestników

09:00–9:15

Powitanie uczestników, prezentacja Enterprise Europe Network

09.15–10.15

 

Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.

Sezonowość kursu EUR/PLN

Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.

10:15–10:25

Przerwa kawowa

10:25–11:25

Umiejętne prowadzenie rozmowy z bankowcami znacząco obniża koszty transakcyjne przy wymianie walut.

Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.

11:25–11:35

Przerwa kawowa

11:35–12:35


Elementy Procesu zarządzania ryzykiem kursu walutowego:

 • Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym;
 • Polityka zarządzania ryzykiem kursowym;
 • Rachunkowość zabezpieczeń;
 • Zalety i wady zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym i kasowym;
 • Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie);

Wyjaśnienie pojęć związanych z „otwartą pozycją walutową”.

12:35–12:45

Przerwa kawowa

12:45–13:30

 

Rozróżnienie typów ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:

 • Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe;
 • Ryzyko ekonomiczne długoterminowe;
 • Ryzyko księgowe;

Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego typu ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.

13:30–14:15

Lunch

14:15–16:00

 

Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:

 • Otwarta linia walutowa-kredytowa
 • Forward walutowy;
 • Opcja walutowa;
 • Strategie złożone z forwardów oraz opcji;

Lokaty dwu-walutowe.

 

 


8.03.2024 (piątek)

09.00–10.30

 

Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym – ciąg dalszy:

 • Otwarta linia walutowa-kredytowa
 • Forward walutowy;
 • Opcja walutowa;
 • Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
 • Lokaty dwu-walutowe.

10.30–10.45

Przerwa kawowa

10.45–11.45

 

Przydatne techniki operacyjne:

 • Metoda 50/50;
 • Rolowanie wprzód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności;
 • Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności;
 • Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.;
 • Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.

11.45-11.55

Przerwa kawowa

11.55–13.00

 

Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego.

 • Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie.
 • Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie).
 • Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych.

„Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.

13.30–13.45

Lunch

13.45–15.30

 

Rachunkowość zabezpieczeń.

 • Przykład wyceny bilansowej – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki .
 • Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń. Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne element zasad ogólnych przy wycenie bilansowej.
 • Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń.

Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń.

Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zespół Enterprise Europe Network Katowice
Fundusz Górnośląski SA
Email: enterprise@fgsa.pl
tel.: +48 32 72 85 622, - 621, - 620


* Administratorem Państwa danych osobowych podanych w celu wysyłki newslettera jest Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086), ul. Sokolska 8. Podając adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz na otrzymywanie od Funduszu Górnośląskiego S.A. informacji handlowych na podany adres e-mail. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych przez Spółkę danych osobowych można się zapoznać w informacji - Ochrona danych osobowych.


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl