Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Webinarium informacyjne:
"Jakie korzyści przyniosą firmie prawa własności intelektualnej (IPR) w przypadku ekspansji na nowe rynki? Perspektywa Afryki, Chin, Indii,Ameryki Łacińskiej i Morza Śródziemnego i Azji Południowo-Wschodniej"

Data: 7.03.2024 r. (czwartek), 10:00 - 11:45


Międzynarodowe centra informacyjne dotyczące własności intelektualnej dla MŚP we współpracy z Europejską Siecią Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network) organizują serię sesji szkoleniowych, aby zapewnić europejskim MŚP i zainteresowanym stronom przegląd znaczenia praw własności intelektualnej dla różnych sektorów i odpowiednich klauzul własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem o najbardziej niezwykłych osobliwościach Afryki, Chin, Indii, Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej.


Podczas tej sesji będzie omawiane, w jaki sposób wykorzystywać prawa własności intelektualnej do negocjowania i zawierania umów z innymi firmami. Prowadzący udzieli wskazówek dotyczących umów handlowych, w których własność intelektualna odgrywa zasadniczą rolę, a także omówi strategie ochrony interesów handlowych przed naruszeniami i imitacjami, oferując globalny przegląd.


• Główne atrakcje Twojego produktu/usługi (rozwiązania techniczne, projekt i nazwa)

• Umowy agencyjne, dystrybucyjne i licencyjne

• Rejestracja praw własności intelektualnej


Do kogo skierowane jest spotkanie?


Europejscy przedsiębiorcy, innowatorzy i dyrektorzy biznesowi, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę na temat internacjonalizacji i roli praw własności intelektualnej w najczęściej stosowanych umowach handlowych w procesie internacjonalizacji.


Rejestracja:

REJESTRACJA >>>


Źródło: IP Helpdesk >>>
Kontakt:

Ośrodek Enterprise Europe Network

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

e-mail: enterprise@fgsa.pl

tel: +48 32 72 85 600, wew.: 165, 129, 203, 207

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl