Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Konsultacje MŚP w sprawie żeglugi śródlądowejW imieniu Komisji Europejskiej, zachęcamy firmy MŚP z sektora żeglugi śródlądowej do udziału w konsultacjach online i tym samym do podzielenia się  swoimi opiniami nt. wymogów dotyczących załogi w żegludze śródlądowej.


Komisja Europejska dąży do stworzenia nowych przepisów poprzez uproszczenie ram / procedur odnośnie załogi w transporcie wodnym śródlądowym oraz do lepszego dostosowanie ich do potrzeb sektora. Ponadto chce zmniejszyć problemy z monitorowaniem zgodności w różnych dorzeczach.


Chodzi przede wszystkim o ograniczenie: obciążeń administracyjnych związanych  z rejestracją danych nawigacyjnych załogi dla operatorów żeglugi śródlądowej, kosztów w sektorze żeglugi śródlądowej wynikających z różnych podejść stosowanych w różnych dorzeczach, fragmentacji jednolitego rynku w sektorze żeglugi śródlądowej poprzez ujednolicenie podejścia do wymogów dotyczących załogi.


Zakres konsultacji obejmuje wszystkie 27 państw członkowskich i koncentruje się na firmach z ww. sektora, w szczególności zlokalizowanych wzdłuż Renu, Dunaju, Sawy i Mozeli.


Konsultacje dostępne będą do 30 września 2024 r.

Link do konsultacji: EUSurvey - Survey (europa.eu)


Ważne!

W pierwszym pytaniu ankiety online „ Jak dowiedzieli się Państwo o tej ankiecie?” prosimy wybrać: 

Przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości,  

I podać w następnym polu 7-cyfrowy kod identyfikacyjny ośrodka EEN w Katowicach: 

PL00152


Ankieta jest dostępna w języku polskim. Pole wyboru języka znajduje się po prawej stronie – zakładka Languages.


Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wkład! Tylko z Państwa udziałem możliwa będzie zmiana obowiązującego prawodawstwa w celu uproszczenia, usprawnienia i harmonizacji procesów administracyjnych oraz zmniejszenia kosztów ponoszonych przez MŚP.


 

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl