Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Praktyki biznesowe związane z wykorzystaniem danych klientów – ankieta online skierowana do MŚP


Komisja Europejska rozważa obecnie podjęcie inicjatyw ustawodawczych dotyczących praktyk biznesowych, gdzie dane klientów są wykorzystywane do zwiększania przychodów, lub przy podejmowaniu decyzji handlowych.

 

Analizie poddawane będą takie kwestie jak:

·       poziom wykorzystania takich praktyk przez przedsiębiorstwa,

·       zakres automatyzacji,

·       ich zalety i wady,

·       potencjalne problemy, jakie mogą one powodować dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron.

 

Praktyki biznesowe, które są przedmiotem niniejszych konsultacji polegają na gromadzeniu danych osobowych i nieosobowych z produktów, które firmy dostarczają swoim klientom. Dane te są później wykorzystywane do celów marketingowych, do ustalania cen, czy generowania przychodów (np.  sprzedaż danych).

W niektórych przypadkach, w zamian za darmowe usługi lub otrzymanie rabatu (np. bezpłatny dostęp do stron internetowych, klienci wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, a firmy wykorzystują te dane do generowania przychodów (np. z reklam).

 

Niniejsza ankieta skierowana jest do firm, które wykorzystują dane swoich klientów w ww. sposób, w szczególności do producentów produktów powiązanych lub dostawców treści lub usług cyfrowych.

 

Ankieta będzie dla Państwa dostępna pod linkiem  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Data-business-practices-JUST-A1, do 16 września br. 

 

Aby wybrać polską wersję ankiety należy przejść do zakładki Languages po prawej stronie.

Dodatkowo, po prawej stronie znajduje się przycisk „Zapisz jako projekt”, co oznacza, że odpowiadanie na pytania można rozłożyć w czasie. Ostateczną wersję ankiety należy wysyłać  używając przycisku „Wyślij”

 

Ważne!

W pierwszym pytaniu ankiety online „ Jak dowiedzieli się Państwo o tej ankiecie?” prosimy wybrać:

Przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości, 

i podać w następnym polu 7-cyfrowy kod identyfikacyjny ośrodka EEN w Katowicach:

PL00152

 

Dziękujemy za Państwa wkład!

 

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl