Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Badanie ankietowe kierowane do MŚP w sprawie zautomatyzowanych umów – sztuczna inteligencja i inteligentne kontrakty


Komisja Europejska poddaje obecnie wnikliwej analizie nowatorskie formy zawierania umów, możliwe dzięki tzw. inteligentnym kontraktom i sztucznej inteligencji.

 

Mając na uwadze znaczenie gospodarcze wykorzystania takich technologii, korzyści, jakie niesie ze sobą sprawne i płynne przejście na gospodarkę cyfrową oraz wynikające z tego problemy i niedogodności dla MŚP i innych zainteresowanych stron, Komisja Europejska bardzo liczy na zebranie opinii i sugestii od przedsiębiorców.

 

Konsultacje prowadzone w formie ankiety online dotyczą przede wszystkim:

·         wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) przy zawieraniu umów - sporządzanie, opiniowanie, podpisywanie, wykonywanie lub zawieranie umów w imieniu osób prawnych i fizycznych,

·         stosowania inteligentnych umów prawnych, będących prawnie wiążącymi umowami, w których niektóre lub wszystkie warunki i prawa są określone lub wykonywane w oparciu o kod, za pomocą technologii blockchain lub technologii rozproszonego rejestru (DLT - Distributed Ledger Technology).

 

Prowadzone konsultacje pomogą Komisji w opracowaniu przyszłych inicjatyw ustawodawczych dotyczących wprowadzania wspomnianych rozwiązań na rynek i pokonywania istniejących w tym zakresie barier, tak by zainteresowane strony mogły w pełni czerpać z dostępnych udogodnień technologicznych.

 

Biorąc pod uwagę okres wakacyjny, ankieta będzie dostępna aż do 16 września.

 

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Auto-contracts-JUST-A1

 

Aby wybrać polską wersję ankiety należy przejść do zakładki Languages po prawej stronie.

Dodatkowo, po prawej stronie znajduje się też przycisk „Zapisz jako projekt”, co oznacza, że odpowiadanie na pytania można rozłożyć w czasie. Ostateczną wersję ankiety należy wysyłać używając przycisku „Wyślij”

 

Ważne!

W pierwszym pytaniu ankiety online „ Jak dowiedzieli się Państwo o tej ankiecie?” prosimy wybrać:

Przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości,

i podać w następnym polu 7-cyfrowy kod identyfikacyjny ośrodka EEN w Katowicach:

PL00152

 

Dziękujemy za Państwa wklad i poświęcony czas!

 

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl