Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Instrumenty finansowe UE na rzecz projektów w branży Cleantech19 czerwca br. ukazało się badanie EFI na temat branży Cleantech 2023 (czysta technologia). W publikacji podkreślono główne wyzwania stojące przed sektorem Cleantech. Kluczowe bariery obejmują ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego, przy czym wielu respondentów spodziewa się pozyskać znaczne środki w ciągu najbliższych pięciu lat. Ponadto rygorystyczne, niepewne standardy i przepisy stwarzają wyzwania operacyjne.


Podkreślono główne wyzwania stojące przed sektorem Cleantech. Poszerzanie naszej wiedzy na temat sektora Cleantech może wpłynąć na ukierunkowane programy wsparcia w celu przyspieszenia przyjęcia czystych technologii, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy zrównoważenia środowiskowego. Prezentujemy najnowszy artykuł będący efektem projektu pt. „Przemysł czystych technologii w Europejskim Zielonym Ładzie: wyzwania polityczne i krajobraz finansowy dla MŚP” (CLEU), zainicjowanego przez Dział Oceny i Badań Rynku EFI.

 

Link: Cleantech Industry Survey 2023: Financing, Regulatory, Innovation and Human Capital Issues, EIF Working Paper n. 98.

 

Rezultatami zielonej technologii jest obniżenie śladu węglowego, a także redukcja kosztów przedsięwzięcia, poprawa wydajności oraz optymalizacja procesów. Tak więc to, co ekologiczne zwykle kroczy ramię w ramię z tym, co ekonomiczne. Inną cechą projektów, które chcą uchodzić za cleantech jest odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.


Programy finansowania UE udostępniają wsparcie dla projektów zrównoważonego rozwoju w ramach unijnych mechanizmów finansowych. Program InvestEU koncentruje się na obszarach, gdzie UE może wygenerować największą wartość dodaną, zapewniając gwarancję budżetową w celu mobilizacji prywatnych i publicznych inwestycji. Zrównoważona Infrastruktura – finansowanie projektów m. in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, łączności cyfrowej, transportu, gospodarki obiegu zamkniętego, infrastruktury wodnej i środowiskowej – przypisana wartość gwarancji UE to aż 9,9 mld euro.


Więcej o Invest EU: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/invest-eu/


Promotorzy projektów z zakresu technologii środowiskowych tj.: ochrona środowiska czy łagodzenia zmiany klimatu mogą ubiegać się o inwestowanie kapitałowe w poniżej wskazanych funduszach:


Fundusze zrównoważonej infrastruktury:

  1. BaltCap
  2. Modus Asset Management


Więcej informacji dostępnych w linku: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/


Źródło: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl