Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Ankieta on line dla MŚP - przegląd przepisów dotyczących materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego

Przedsiębiorco! Twoja opinia jest dla nas cenna!

 

Komisja Europejska prowadzi obecnie przegląd przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego.

 

Materiał przeznaczony do reprodukcji roślin to rośliny lub części roślin, które mogą być wykorzystywane do produkcji całych roślin do celów takich jak żywność, mogą mieć zastosowanie w przemyśle, leśnictwie lub do celów dekoracyjnych (rośliny ozdobne). Materiał przeznaczony do reprodukcji roślin obejmuje nasiona, młode rośliny i sadzonki.

Przepisy UE regulują produkcję oraz wprowadzanie na rynek materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i obejmują przede wszystkim:

1) rejestrację odmian oraz

2) certyfikację/kontrolę materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin przed wprowadzeniem ich do obrotu.

 

Leśny materiał rozmnożeniowy to szczególny rodzaj materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin służący do tworzenia nowych lasów i ponownego zalesiania istniejących.

 

Zakres przepisów UE podlegających przeglądowi można znaleźć tutaj. 

 

Niniejsza ankieta on line skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), działających w UE.

Jej celem jest określenie wpływu (koszty i korzyści) rozważanych zmian w przepisach w przedmiotowej tematyce na sektor MŚP.  

 

Podane przez Państwa informacje w Ankiecie będą traktowane jako poufne. Opublikowane zostaną jedynie zagregowane wyniki, bez odniesień do poszczególnych przedsiębiorstw.

 

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEpanel-PRM-FRM (pole wyboru języka po prawej stronie, w zakładce „Languages”)

 

Ankieta będzie dostępna do 12 lipca 2022


Z góry dziękujemy za poświęcony czas i wkład w prowadzone badanie!

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl