Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Spotkania matchmakingowe Horizon4Poland ’22, WarszawaJeśli poszukują Państwo:

- źródła finansowania dla innowacyjnych pomysłów,

- partnerów zagranicznych do wspólnej realizacji projektów B+R,

- pomysłów na innowacyjne rozwiązania w obszarach tematycznych konkursów w ramach programu Horyzont Europa,

zapraszamy na spotkania ze specjalistami z Branżowych PunktówKontaktowych na sesjach dedykowanych:

  • Inteligentna i czysta mobilność,
  • Przemysł 4.0,
  • Transformacja cyfrowa,
  • Technologie niskoemisyjne i czysta energia,
  • Technologie medyczne i zdrowie,
  • Zrównoważona gospodarka.

 

Horyzont Europa to największy w historii UE Program nakierowany na wspieranie badań i innowacji. W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 przeznaczonych zostanie łącznie 95,5 mld euro na projekty B+R. Polskie przedsiębiorstwa mają potencjał, aby skorzystać z tych środków. Branżowe Punkty Kontaktowe udzielają merytorycznego wsparcia w tym zakresie – również poprzez wydarzenia matchmakingowe. Najbliższym z nich jest Horizon4Poland’22.


Już 22.11.2022 w Warszawie (Centrum Konferencyjne POLIN) przedstawione zostaną szanse uzyskania dofinansowania z UE w zakresie priorytetowych dla polskiej gospodarki obszarów – w tym również zrównoważonej gospodarki. W tym kontekście szczególnie polecamy sesję New Horizon 4 Sustainable Economy prowadzoną przez Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka. Wydarzenie będzie okazją na działań networkingowych w kontekście pozyskiwania partnerów do realizacji projektów w ramach Horyzontu Europa.

Rejestracja już możliwa pod linkiem: https://horizon4poland22.b2match.io/invitation/-QHJt2U

Więcej o wydarzeniu na stronie: https://horizon4poland22.b2match.io/


Podczas rejestracji należy wskazać Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka jako podmiot, który kieruje do Państwa zaproszenie.

 

Wydarzenie połączone jest z bezpłatnym zwiedzaniem Muzeum POLIN. Uwaga – ilość miejsc jest ograniczona. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Branżowego Punktu Kontaktowego Zrównoważona Gospodarka: bpkgospodarka@imn.lukasiewicz.gov.pl.Kontakt dla firm z województwa śląskiego, które są zainteresowane udziałem w wydarzeniu:

Zespół Enterprise Europe Network

e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

tel: +48 32 72 85 600, wew.: 165, 129, 203

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl