Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Przegląd dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach - Ankieta on line skierowana do firm z sektora MŚP

Gorąco zachęcamy przedsiębiorców z naszego województwa do włączenia się w badanie ankietowe, które jest częścią, prowadzonego przez Komisję Europejską, przeglądu postanowień dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach.

 

Wiele płatności w transakcjach handlowych pomiędzy firmami dokonywanych jest po terminie uzgodnionym w umowie lub określonym w ogólnych warunkach handlowych. Opóźnienia te generują szereg negatywnych czynników, prowadzących do zaburzenia płynności finansowej, konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw. 

 

Celem niniejszych konsultacji jest zebranie od przedsiębiorców informacji na temat następujących aspektów opóźnień w płatnościach:

  • głównych cech warunków płatności stosowanych przez przedsiębiorstwa,
  • doświadczeń przedsiębiorstw w zakresie nieuczciwych praktyk płatniczych,
  • rozwiązywania przez przedsiębiorstwa sporów dotyczących opóźnień w płatnościach,
  • opinii przedsiębiorstw na temat ewentualnych środków regulacyjnych, mających na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach.

 

Ankieta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w dowolnym sektorze gospodarki i dotyczy wyłącznie warunków płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami (B2B). W związku z tym w konsultacjach nie powinni brać udziału sprzedawcy detaliczni ani przedsiębiorstwa, których bezpośrednimi klientami są głównie konsumenci lub organy administracji publicznej.


Link do ankiety on line:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/sme_panel_late_payment_revision (pole wyboru języka, w jakim będzie wypełniana ankieta znajduje się po prawej stronie, w zakładce „Languages”)

 

Ankieta będzie otwarta do 16 marca 2023 r.

 

Z góry dziękujemy za Państwa wkład i poświęcony czas!

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl