Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Konferencja nt. sposobów łagodzenia wpływu przejścia pracowników sektora transportu na automatyzację i cyfryzację
21.03.2023 r.

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) zaprasza wszystkie strony zainteresowane sprawiedliwym i harmonijnym przejściem na automatyzację i cyfryzację w transporcie do udziału (online lub stacjonarnie) w konferencji, która odbędzie się 21 marca 2023 r.

 

Konferencja jest kontynuacją prowadzonego w 2020 roku badania ankietowego SME Panel nt. automatyzacji i cyfryzacji w odniesieniu do siły roboczej w sektorze transportu.

Niniejsze zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do władz publicznych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, przedsiębiorców, specjalistów ds. transportu, itp.

 

Zapisy „Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności” wskazują, że automatyzacja i cyfryzacja w sektorze transportu to szereg nowych wyzwań dla pracowników sektora. Z jednej strony miejsca pracy mogą być zagrożone, z drugiej taka sytuacja stwarza nowe możliwości, w szczególności dla kobiet i młodzieży. W 2023 r. Komisja Europejska planuje wydać „Zalecenie” w sprawie sposobów złagodzenia wpływu przejścia na automatyzację i cyfryzację w odniesieniu do pracowników sektora transportu.

 

Planowana konferencja będzie kluczowym krokiem w przygotowaniu takiego Zalecenia. Podczas konferencji jego treść zostanie omówiona i poddana analizie, tak by było ono przydatne dla wszystkich zainteresowanych stron ze wszystkich rodzajów transportu, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego.

 

Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim

·         Chęć udziału w konferencji należy zgłosić za pośrednictwem formularza online:

Conference pre-registration

·         Wszelkie pytania związane z udziałem w konferencji można kierować na skrzynkę

MOVE-TAL6@cowi.com

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl