Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w celu wysyłki newslettera jest Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086), ul. Sokolska 8. Podając adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz na otrzymywanie od Funduszu Górnośląskiego S.A. informacji handlowych na podany adres e-mail. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych przez Spółkę danych osobowych można się zapoznać w informacji - Ochrona danych osobowych

 

 

 

Rozwiń współpracę z Norwegią w ramach Travel Grants


22 marca ponownie wystartował Travel Grants, konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu Funduszy Norweskich o łącznym budżecie 35 tys. euro. Skierowany jest on do klastrów i instytucji otoczenia biznesu, działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności w ramach współpracy międzynarodowej. Celem programu jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy tymi podmiotami a podmiotami prawa norweskiego poprzez udział w wizycie studyjnej.

 

8 marca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór kolejnej tury wniosków w ramach konkursu Travel Grants. Program kładzie nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy koordynatorami klastrów lub instytucjami otoczenia biznesu a podmiotami prawa norweskiego poprzez udział w wizycie studyjnej. Maksymalne dofinansowanie dostępne w konkursie dla pojedynczego podmiotu to 3 500 euro.

 

Środki można wykorzystać na sfinansowanie kosztów zagranicznej podróży służbowej (maksymalnie 2 800 euro) bądź zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji dla maksymalnie dwóch osób (maksymalnie 700 euro).

 

- Travel Grants to nie tylko wsparcie finansowe, ale także możliwość zdobycia nowych doświadczeń i nawiązania wartościowych kontaktów, które zaowocują nowymi pomysłami i jeszcze bliższą współpracą z zagranicznymi partnerami. Inicjatywa, którą dziś uruchamiamy dzięki funduszom norweskim, to dobry kierunek dla podmiotów, które skupiają się na wzmacnianiu polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności. Na udział w wizycie studyjnej Koordynatorzy klastra czy Instytucje otoczenia biznesu mogą otrzymać nawet do 100% dofinansowania, co oznacza, że nie muszą mieć wkładu własnego, zachęcam do zapoznania się ze szczegółami naboru i aplikowania o środki – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 

Beneficjentami konkursu mogą być koordynatorzy klastrów bądź instytucje otoczenia biznesu.

 

Koordynatorem klastra jest podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, który organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy międzynarodowej w klastrze liczącym, co najmniej 30 członków oraz reprezentuje ten klaster w relacjach zewnętrznych.

 

Instytucję otoczenia biznesu definiuje się, jako podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, który zrzesza co najmniej 30 członków oraz organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy międzynarodowej tych członków w jednym lub kilku pokrewnych i wspierających sektorach gospodarki oraz reprezentuje tych członków w relacjach zewnętrznych, działając przy tym non-profit lub nie działając dla zysku lub przeznaczając zysk na cele statutowe.

 

Nabór wniosków potrwa od 22 marca do 14 kwietnia 2023 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie Travel Grants znajdują się na stronie PARP: Wsparcie na rozwój współpracy (Travel Grants) - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl