Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w celu wysyłki newslettera jest Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086), ul. Sokolska 8. Podając adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz na otrzymywanie od Funduszu Górnośląskiego S.A. informacji handlowych na podany adres e-mail. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych przez Spółkę danych osobowych można się zapoznać w informacji - Ochrona danych osobowych

 

 

 

Misja gospodarcza do Japonii dla firm z sektora NANOTECHNOLOGII

Misja gospodarcza do Japonii dla firm z sektora NANOTECHNOLOGII

 

Centrum UE-Japonia w Brukseli zaprasza firmy z sektora MŚP z terenu UE do składania wniosków na kolejną misję klastra sektora nanotechnologii. Misja będzie organizowana do Japonii w dniach od 30 stycznia do 2 lutego 2024 r. w ramach NANOTECH Expo. Nabór do 5 października.

Program jest skierowany do unijnych MŚP i klastrów specjalizujących się w nano i mikrotechnologiach (tj. materiałach; ocenie i pomiarach; technologii wytwarzania) zainteresowanych znalezieniem partnerów biznesowych z Japonią. Do udziału wprogramie wyselekcjonowanych zostanie 12 firm z terenu UE.

O MISJI

Misja Nanotech Cluster/SME zostanie zorganizowana w ramach nanotech Expo 2024, odbywających się w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2024 r. w Tokio.  Podczas targów (3 dni) uczestnicy będą korzystać z możliwości spotkań B2B oraz z japońskimi gośćmi.  Aby zmaksymalizować możliwości partnerstwa, będą mogli wystawiać się na stoisku Centrum UE-Japonia.  Podczas targów będą do dyspozycji profesjonalni tłumacze, którzy pomogą w komunikacji z potencjalnymi japońskimi partnerami biznesowymi.  Na podstawie dostarczonych przez uczestników materiałów Centrum UE-Japonia zorganizuje plakaty w języku japońskim, aby promować produkty na stoisku Delegatury UE na targach.

 

CELE

Ta 4-dniowa misja będzie okazją do:

- poznania innych uczestników i zespół Centrum UE-Japonia,

- zaprezentowania swojej technologii na jednym z wiodących targów w Japonii,

- poznania potencjalnego partnera biznesowego,

- stworzenia nowych możliwości biznesowych,

- rozwijania partnerstwa i współpracy biznesowej na światowych rynkach,

- wzięcia udziału w imprezach networkingowych i B2B,

- zwiększenia swojego potencjału innowacyjnego,

- sprawdzenia i podniesienia swojej konkurencyjności w skali globalnej,

- przygotowania gruntu pod praktyczną współpracę ponad granicami.

 

PROFIL UCZESTNIKA

Program skierowany jest do uczestników MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy) i klastrów z krajów stowarzyszonych z UE lub SMP, działających w sektorach objętych targami nanotechnologii, jak wymienione poniżej:

- Materiały: mikro/nano Nanocząstki, materiały kompozytowe, nanoceluloza, nanorurki węglowe, nanowłókna, nanopowłoki, materiały nanokompozytowe, grafen, nanoatramenty, materiały biokompatybilne, materiały fotoniczne, fuleren, nanokoloidy, wysokowydajne materiały magnetyczne, materiały o wysokiej czystości, nanowłókna celulozowe ( CNF), nanokryształy celulozy (CNC), celuloza bakteryjna (BC), celuloza mikrofibrylowana (MFC), włókna celulozowe, kompozyty nanocelulozowe i inne materiały nanocelulozowe, - Technologie: zastosowań ceramiki, elektrod i nanokompozytów;

- Ocena i pomiar mikro/nano Mikroskop elektronowy (SEM / TEM), sprzęt do analizy, narzędzie do oceny i projektowania, ultraprecyzyjny przyrząd pomiarowy, czujnik o wysokiej wydajności / wysokiej czułości, ocena kontraktu / pomiar / usługa analizy, obrazowanie molekularne, oprogramowanie do symulacji / projektowania molekularnego, optyka bliskiego pola , stolik piezoelektryczny, SPM / AFM, micro TAS, informatyka materiałowa, oprogramowanie do symulacji i projektowania molekularnego, pomiar wielkości i rozkładu ziarna, pomiar operandów, kriomikroskopia, narzędzia wspomagające badania, pomiar trójwymiarowy, rentgenowska tomografia komputerowa, nanoin-site;

- Analiza, pomiar rozkładu w wysokim czasie;

- Technologia produkcji mikro/nano;

- Technologia wytwarzania cienkich warstw, nanodruk, ultra precyzyjna technologia obróbki powierzchni, obróbka laserowa, druk atramentowy, techniki mieszania / mieszania / dyspergowania / szlifowania, technologia drukowania precyzyjnych wzorów, wytrawianie, litografia nowej generacji, obróbka wiązką elektronów/jonów, umowa usługi przetwarzania, technologia nano tranzystorów, przetwarzanie ładunku torującego, technologia fuzji / łączenia, technologia emulgacji, adhezji i klejenia, przetwarzanie mikrowyładowań, technologia mikrotranzystorów, przetwarzanie nanowłókien celulozowych.

WARUNKI

Kandydat musi:

- pracować dla organizacji będącej osobą prawną z siedzibą w Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego z Programem Jednolitego Rynku, Filar MŚP,

- być wspieranym przez swojego pracodawcę,

- móc uczestniczyć w całym programie,

- mieć dobrą znajomość języka angielskiego,

- posiadać udokumentowane doświadczenie w branży.

WYBÓR

Głównymi kryteriami wyboru są:

- doświadczenie zawodowe i wykształcenie kandydata;

- strategia firmy uczestnika dotycząca Japonii;

- innowacyjne aspekty oferowanego przez firmę produktu/technologii/usługi.

Aby zapewnić wysoki stopień indywidualnej uwagi, liczba uczestników tej misji jest ograniczona.

OPŁATA UCZESTNICTWA – DOFINANSOWANIE

Oczekuje się, że uczestnicząca firma pokryje koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania.

Centrum UE-Japonia zaoferuje dotację w wysokości 600 euro na pokrycie powyższych kosztów.

Uwaga: Wybrani uczestnicy zostaną poproszeni o wpłacenie 100% zwrotnej kaucji w wysokości 1000 EUR, aby zagwarantować miejsce na misji.

 

Więcej informacji na temat misji oraz składanie wniosku:

https://www.eu-japan.eu/events/nanotech-clustersme-mission

 

 

Firmy zainteresowane uczestnictwem w Misji zapraszamy po więcej szczegółów do naszego katowickiego ośrodka EEN.Zapraszamy!

 

Zespół Enterprise Europe Network Katowice

Fundusz Górnośląski SA

Kontakt:

enterprise@oddzial.fgsa.pl

Tel.: +48 32 72 85 621, - 620, - 622Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl