Informacja dotycząca połączenia
Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
oraz Funduszu Górnośląskiego S.A.


Uprzejmie informujemy, że na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obu Spółek z dniem 2 stycznia 2015 r. doszło do połączenia Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Funduszem Górnośląskim S.A.

Z dniem połączenia Spółek, GARR S.A. przestała funkcjonować jako odrębny podmiot i stała się Oddziałem Funduszu Górnośląskiego S.A., kontynuując swoją dotychczasową działalność.

W wyniku konsolidacji powstała duża instytucja finansowa wspierająca przedsiębiorczość w regionie. Połączenie potencjału i doświadczenia obu firm pozwoli na stworzenie szerszej i bogatszej oferty, szybsze reagowanie na potrzeby przedsiębiorców oraz lepsze wykorzystanie środków, szczególnie w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Połączenie Spółek nie powoduje żadnych zmian dla Klientów Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., dotychczasowy zakres działalności nie ulegnie zmianie. Miło nam również poinformować, że w wyniku pozytywnej oceny wniosku konkursowego kontynuować będziemy realizację usług w ramach projektu Enterprise Europe Network na dotychczasowych zasadach.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług !

Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl