LETNIA AKADEMIA BIZNESU


Letnia Akademia Biznesu - cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców


Już osiem lat organizujemy Letnią Akademię Biznesu. W poprzednich edycjach, spotkania dotyczyły różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim oraz poza nim. Mają one charakter warsztatowy, a „wartością dodaną” jest możliwość wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi. Poruszymy m.in. następujące tematy: podatek VAT, ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, wejście na rynki zagraniczne, strategie eksportowe firmy, oznakowanie CE, rozporządzenia REACH i CLP.

Jak pokazują doświadczenia poprzednich letnich spotkań, lato to naprawdę dobry okres na poszerzenie oraz aktualizowanie swojej wiedzy.


Informacje na temat spotkań będziemy na bieżąco publikować w aktualnościach.

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl