Strona internetowa Komisji Europejskiej "Twój głos w Europie": http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_pl.htm oferuje dostęp on-line do konsultacji, forów dyskusyjnych oraz innych narzędzi, które umożliwiają każdemu obywatelowi aktywny udział w procesie kształtowania polityki europejskiej.


Zachęcamy wszystkich do odwiedzania tej strony i przedstawiania swojego stanowiska w różnych obszarach tematycznych.

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl