Poniżej można przejrzeć kolejne numery naszego Newslettera.

Znajdą Państwo tutaj informacje:

  • aktualnych i planowanych naborach wniosków do programów wsparcia UE dla sektora przedsiębiorczości
  • naszych seminariach, spotkaniach informacyjnych i projektach szkoleniowych
  • zmianach w przepisach prawa, dotyczących przedsiębiorców
  • organizowanych misjach i targach dla przedsiębiorców

Aktualności zawarte w tej publikacji będą ukazywały się co miesiąc.
Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl