Przewodnik Dobrych Praktyk w Zakresie Zamówień Publicznych

Przewodnik "Nawigacja wśród zmian - Jak Nowe Podejścia do Zamówień Publicznych utworzą nowe rynki"


Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczy w projekcie mającym na celu poprawę dostępu MŚP do europejskiego rynku zamówień publicznych.

Główną ideą Projektu EuroProc „Współpraca regionalna na rzecz dostępu MŚP do zamówień publicznych” jest poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich większe uczestnictwo w rynku zamówień publicznych. Partnerzy projektu wspierają wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie pomocy przedsiębiorcom we wchodzeniu na rynek zamówień publicznych zarówno w kraju macierzystym, jak i na pozostałe rynki europejskie. Projekt jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz partnerów biorących udział w projekcie w ramach programu INTERREG IVC.

Projekt realizuje konsorcjum złożone z instytucji o charakterze publicznym wspierających rozwój biznesu, ulokowanych w 10 krajach: Hiszpania, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Czechy, Polska, Dania, Francja, Włochy i Portugalia. W woj. śląskim realizatorem projektu jest GARR S.A. Poparcie dla projektu wyraziły również władze regionalne.

Cele projektu:

  • Rozpoznać i wykorzystać możliwości biznesowe dla MŚP, jakie dają zamówienia publiczne
  • Podnieść konkurencyjność MŚP poprzez udział w rynku zamówień publicznych

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz poznanie różnych punktów widzenia i metod pomocy dla przedsiębiorców w obszarze zamówień publicznych pomoże partnerom projektu przygotować odpowiednie sposoby wsparcia dla firm regionalnych, zgodnie z ich potrzebami.

Chcąc przyczynić się do poprawy dostępu MŚP do europejskiego rynku zamówień publicznych, gorąco zachęcamy do lektury dwóch publikacji z tego zakresu: Przewodnik „NAWIGACJA WŚRÓD ZMIAN” oraz Przewodnik Dobrych Praktyk.

Przewodnik „NAWIGACJA WŚRÓD ZMIAN – Jak Nowe podejścia do zamówień publicznych utworzą nowe rynki”, prezentujący nowe podejście do zamówień publicznych w Europie, zawiera wskazówki dla liderów biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, które pomogą zrozumieć zmiany zachodzące w europejskiej polityce zamówień publicznych. Publikacja jest podzielona na cztery obszary tematyczne:

  • „Zielone Zamówienia Publiczne” - promowanie i upowszechnianie rozwiązań przyjaznych środowisku
  • Uwzględnianie kwestii społecznych w zamówieniach publicznych
  • Promowanie Innowacji
  • Elektroniczne Zamówienia Publiczne

Pliki do pobrania:

Druga publikacja - Przewodnik Dobrych Praktyk, powstała w wyniku analizy europejskiego rynku zamówień publicznych i jest zbiorem doświadczeń różnych instytucji otoczenia biznesu z całej Europy w zakresie ułatwiania przedsiębiorcom z sektora MŚP dostępu do rynku zamówień publicznych:
Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl