Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w celu wysyłki newslettera jest Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086), ul. Sokolska 8. Podając adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz na otrzymywanie od Funduszu Górnośląskiego S.A. informacji handlowych na podany adres e-mail. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania danych przez Spółkę danych osobowych można się zapoznać w informacji - Ochrona danych osobowych

 

 

 

Archiwum

Aktualności

Lepsze gwarancje, większy dostęp do kredytów.

18-04-2020

W łagodzeniu skutków epidemii pomogą kolejne rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). To nowe gwarancje Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu, dzięki którym dostęp do finansowania będzie większy, a utrzymanie płynności finansowej łatwiejsze.

SME Panel - ANKIETA dla przedsiębiorców na temat sprawozdawczości niefinansowej

17-04-2020

Przekazujemy Państwu kolejną ankietę, która tym razem dotyczy tematyki sprawozdawczości niefinansowej. Punktem wyjścia do dyskusji jest DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Kwietniowe nabory dla przedsiębiorców.

16-04-2020

Pomimo pięknej wiosny, cały czas jest trudno. Wiele ograniczeń – mimo że dla naszego dobra – komplikuje nam życie. Szczególnie dotyka to przedsiębiorców.

Zapraszamy do sprawdzenia najbliższych konkursów dla firm. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m. in. o środki unijne na projekty z obszaru badania i rozwoju, innowacji, ochrony środowiska czy podniesienia efektywności energetycznej.

Koronawirus w UE – tymczasowe ramy prawne umożliwią udzielanie przedsiębiorcom dodatkowej pomocy publicznej w związku z COVID-19.

15-04-2020

13 marca Komisja Europejska ogłosiła Skoordynowaną europejską reakcję na skutki gospodarcze koronawirusa – plan działań mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19, który m.in wskazuje na możliwość udzielania przez państwa członkowskie szybkiego i skutecznego wsparcia obywatelom i przedsiębiorcom, w szczególności MŚP, w ramach aktualnie obowiązujących unijnych reguł pomocy publicznej.

PARP daje firmom więcej czasu na złożenie wniosków.

15-04-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że podjęła działania, mające przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii koronawirusa na sytuację wnioskodawców i beneficjentów.

W związku z powyższym, ulegają zmianom daty naborów wniosków o dofinansowanie dla wybranych konkursów.

Badanie zdrowia psychicznego i samopoczucia w czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

14-04-2020

Zapraszamy do podzielenia się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem w obecnych, nietypowych warunkach wywołanych pandemią.

Webinar: Co dalej po Covid-19? Możliwości internacjonalizacji we współczesnym świecie.

14-04-2020

Czy pandemia COVID-19 zmieni dotychczasowe relacje gospodarcze? Co stanie się z produkcją i handlem zagranicznym? Jak poradzić sobie z trudnościami na rynkach zagranicznych? Jak rozwijać biznes zagraniczny w kryzysie?

Odpowiedzi na te pytania wciąż są bardzo niepewne, ale gdy epidemia się skończy z pewnością pojawią się nowe szanse na zdobycie nowych klientów i rynków zbytu.

Zapraszamy na webinarium, 24 kwietnia, godzina 12:00.

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl