Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Archiwum

Aktualności

25. edycja raportu PARP o stanie sektora MŚP w Polsce

27-07-2022

Przedsiębiorstwa działające w Polsce generują blisko trzy czwarte polskiego PKB. Największy wkład w PKB ma sektor MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa. W przypadku MŚP najliczniejszą grupę stanowią firmy z sektora usług, a w dużych przedsiębiorstwach dominuje działalność przemysłowa. Sektor MŚP wciąż stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce - wynika z 25. edycji jubileuszowego "Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce", przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Re_Open UK - Startuje program wsparcia dla firm, które ucierpiały wskutek Brexitu

14-07-2022

Już 15 lipca rusza nabór wniosków na dotacje dla polskich firm. Program Re_Open_ UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie Brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski.

Program szkoleniowy WCM (World Class Manufacturing) w Japonii, listopad 2022 r. – zaproszenie do składania wniosków

05-07-2022

Wraz z naszym zaprzyjaźnionym ośrodkiem EEN - Centrum EU-Japonia zapraszamy do składania wniosków na kolejny program szkoleniowy w zakresie japońskich metodologii produkcji światowej klasy. Zakres szkolenia ma na celu poprawę konkurencyjności produkcyjnej firm unijnych. Najbliższa sesja szkoleniowa: 7 - 11 listopada 2022, a termin nadsyłania wniosków to 13 września 2022.

Ankieta dla MŚP - przegląd przepisów dotyczących materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego

04-07-2022

Komisja Europejska prowadzi obecnie przegląd przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego.

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii i wzięcia udziału w ankiecie online, której celem jest określenie wpływu rozważanych zmian w przepisach w przedmiotowej tematyce na sektor MŚP.

Państwa opinia jest bardzo cenna i będzie wykorzystana podczas wprowadzania przepisów dla MŚP.

Ankieta jest otwarta do 12 lipca 2022 r.

Druga edycja Women TechEU z większym budżetem

04-07-2022

Komisja Europejska ogłosiła już tegoroczną edycję konkursu, w którym do dofinansowania wybranych zostanie 130 prowadzonych przez kobiety start-upów z branży deep-tech. W tym roku zwiększono budżet do 10 mln euro. Zgłoszenia przyjmowane będą do 4 października br.

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl