Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

 

LETNIA AKADEMIA BIZNESU’ 2017


Letnia Akademia Biznesu’2017 - cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców


Już po raz szósty mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Letniej Akademii Biznesu’2017 (LAB’2017) organizowanej w najbliższych miesiącach przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Oddziale Funduszu Górnośląskiego S.A.

Jak w poprzednich edycjach, spotkania dotyczyć będą różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim oraz poza nim. Będą mieć charakter warsztatowy, a „wartością dodaną” będzie możliwość wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi. Poruszymy m.in. następujące tematy: podatek VAT, ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, wejście na rynki zagraniczne, strategie eksportowe firmy, oznakowanie CE, rozporządzenia REACH i CLP.

Jak pokazują doświadczenia poprzednich letnich spotkań, lato to naprawdę dobry okres na poszerzenie i aktualizowanie swojej wiedzy.

Plan spotkań:

 

Termin spotkania

Obszar tematyczny

1


07.07.2017
(piątek)

Ochrona własności intelektualnej (aspekty prawne i podatkowe)

2

13.07.2017 (czwartek)

VAT w transakcjach międzynarodowych

3


27.07.2017

(czwartek)

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim (oznakowanie CE) oraz w systemie krajowym

4

10.08.2017
(czwartek)

Polska firma na rynkach azjatyckich – doświadczenia małych firm we współpracy z partnerami z Japonii i Chin 

5


31.08.2017
(czwartek)

Finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw oraz inne możliwości wykorzystania środków EFS  dla rozwoju przedsiębiorstwa 

6

12.09.2017
(wtorek)

Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP

 


Informacje będziemy aktualizować na bieżąco, przekazując Państwu zaproszenia na kolejne spotkania.

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl