Aktualności

Go to Brand - Rozwiń swoją firmę na rynkach zagranicznych!

10-01-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych w ramach branżowych programów promocji i na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 85 % dofinansowania projektu...

Enterprise Europe Network przedstawia najnowszy raport Perspektywy rozwoju MŚP 2019-2020

09-01-2020

Sieć Enterprise Europe Network przedstawia raport dotyczący nastrojów i perspektyw wzrostu MŚP na lata 2019-20 - SME Growth Outlook 2019-20. Na podstawie danych ankietowych od firm, korzystających z usług sieci, raport zapewnia wgląd w to, jak małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w całej Europie postrzegają wzrost pod względem obrotów, siły roboczej, udziału w rynku, perspektyw ekspansji międzynarodowej i innowacji.

Bony na innowacje - przedłużenie terminów składania wniosków.

09-01-2020

Informujemy, że terminy zakończenia naborów wniosków w konkursach na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” uległy zmianie.

Nabór w komponencie usługowym został przedłużony do 28 maja 2020 r., a w komponencie inwestycyjnym do 7 lipca 2020 r.

Badanie ankietowe SME PANEL na temat unijnego narzędzia do tłumaczenia maszynowego

08-01-2020

Zapraszamy śląskich przedsiębiorcó do udziału w kolejnym już, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, badaniu ankietowym SME PANEL. Tym razem, chcemy zachęcic Państwa do wypełnienia ankiety nt. unijnego narzędzia do tłumaczenia mechanicznego.

Seminarium informacyjne, dotyczące delegowania pracowników i świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego.

25-11-2019

Zapraszamy na bezpłatne seminarium, pt.: „Delegowanie pracowników i świadczenie usług ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego – w świetle nowych regulacji dotyczących cudzoziemców oraz zasad świadczenia usług”, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. w Katowicach. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi, związanymi z problematyką delegowania pracowników oraz świadczenia usług przez polskie firmy na rynkach zagranicznych.

Rozwiń eksport firmy w międzynarodowej Sieci Eksportowej! Projekt Ready2Net.

18-11-2019

Zapraszamy przedsiębiorstwa do udziału projekcie Ready2Net. Celem tego projektu jest utworzenie międzynarodowych sieci firm eksportowych, obejmujących przedsiębiorstwa, reprezentujące jedną z wybranych branż: tekstylną, maszyn dla przemysłu tekstylnego, zaawansowanego wytwarzania, spożywczą, designu w wyposażeniu wnętrz i biogospodarki.

Sieci te otrzymają wsparcie w postaci bezpłatnych usług i dotacji na realizację Planów Działania Sieci.

Zmiana adresu siedziby Oddziału Funduszu Górnośląskiego SA

18-10-2019

Szanowni Klienci, zmieniamy siedzibę Oddziału Funduszu Górnośląskiego SA z ulicy Powstańców 17 do budynku przy Al. Roździeńskiego 188.

Przepraszamy Klientów za ewentualne niedogodności.

Spotkanie informacyjne: "Innowacje w MŚP" - Działanie 3.2 RPO WSL 2014-2020

10-10-2019

Zapraszamy państwa na spotkanie informacyjne, dotyczące działania 3.2., w ramach Regionalnego Programu Informacyjnego "Innowwacje w MŚP", które odbędzie się 23.10.2019r. w Katowicach.

BPI France ePitch – znajdź inwestora online

19-09-2019

Już 22 października możesz znaleźć inwestora dla swojej firmy bez wychodzenia z domu. ePitch organizowany jest przez BPI France we współpracy z europejską platformą startupową EuroQuity. Sesja pitchingowa jest otwarta dla wszystkich sektorów gospodarki.

Konkurs w ramach programu COSME dla firm z branży turystycznej.

18-09-2019

Wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki oraz wzmocnienie potencjału MSP z sektora turystyki poprzez wspieranie współpracy międzynarodowej i transfer wiedzy.

Intencją KE jest wsparcie projektów, których efektem będzie wdrożenie przez MSP z sektora turystki zrównoważonych rozwiązań środowiskowych, modeli biznesowych ukierunkowanych na gospodarkę niskoemisyjną i efektywne wykorzystanie zasobów, co przełoży się na przewagę konkurencyjną MSP, m.in. dzięki oszczędnościom kosztów  i poprawie jakości ofert turystycznej.

Otwarte konsultacje publiczne, dotyczące przeglądu dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn.

26-08-2019

Konsultacje publiczne ws. rewizji Dyrektywy maszynowej - miej swój głos w Europie!

Te konsultacje skierowane są do wszystkich podmiotów, zajmujących się wykorzystywaniem i bezpieczeństwem narzędzi mechanicznych. Wypełnij kwestionariusz online do 30 sierpnia 2019 r. (po otworzeniu strony proszę wybrać PL - język polski).

Poszukiwani dostawcy szklanych butelek i słoików

23-08-2019

Francuski dystrybutor produktów szklanych poszukuje nowych dostawców szklanych słoików i butelek z zakrętkami typu twist-off.

Weź udział w konsultacjach! Komisja Europejska ustala przyszłe cele badań i innowacji finansowanych przez UE w latach 2021-2024.

23-08-2019

Jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez UE? Wyrażone opinie pomogą w kształtowaniu kierunku europejskich inwestycji w badania i innowacje w nadchodzących latach i staną się fundamentem dla "Planu strategicznego" programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ramach tego programu.

Podziel się swoimi opiniami z Komisją Europejską, która czeka na Twój głos do 8 września 2019 r.

Spotkanie informacyjne: „Realizacja i rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE”

22-08-2019

Spotkanie skierowane jest do beneficjentów realizujących projekty w ramach VII, VIII, IX i XI Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Termin spotkania to 26 września 2019 r.

Przedsiębiorco! Skorzystaj!! Audyt innowacyjności metodą IMP3rove.

21-08-2019

Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza firmy, zwłaszcza MŚP z województwa śląskiego do skorzystania z możliwości bezpłatnej analizy zarządzania innowacjami w  firmie przy użyciu metody IMP3rove.

PARP - Materiały z seminarium pt.: "Obrót towarowy z krajami spoza UE – cła, VAT i akcyza w kontekście potencjalnego Brexitu"

21-08-2019

23 maja 2019 roku odbyło się seminarium pt.: "Obrót towarowy z krajami spoza UE – cła, VAT i akcyza w kontekście potencjalnego Brexitu". W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania.

Poszukiwani dostawcy butelek HDPE

21-08-2019
Poszukiwani dostawcy butelek HDPE

Jedna z czeskich, regionalnych firm poszukuje plastikowych butelek HDPE na mleko z uchwytem.

Ta mała rodzinna firma chciałaby rozpocząć współpracę z polskim dostawcą lub producentem.

Konsultacje UE na temat strategii wdrażania programu Horyzont Europa

21-08-2019

W jaki sposób należy wdrożyć kolejny program badań i innowacji UE, aby osiągnąć jego ambitne cele? Co można uprościć? Jak radzić sobie z nowymi funkcjami programu? Jak powinny wyglądać dokumenty prawne, procesy i narzędzia?

Zachęcamy do wyrażenia opinii. Konsultacje on-line potrwają do 15 września 2019r.

Letnia Akademia Biznesu’2019- SPOTKANIE VI „Prawo ochrony środowiska w realiach polskich przedsiębiorstw - przegląd najważniejszych wymagań”, 23.08.2019 Katowice

21-08-2019

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w ramach LAB'2019, poświęcone tym razem wymaganiom prawa ochrony środowiska wobec polskich przedsiębiorstw. Spotkanie odbędzie się 23.08.2019 w Katowicach.

Wsparcie dla przedsiębiorców w trudnościach - projekt Early Warning Europe.

20-08-2019

Twoja firma przechodzi chwilowe problemy lub znalazła się w sytuacji kryzysowej? Skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej sieci konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning Europe.

Copyright © 2019 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl