Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Archiwum

Aktualności

Oferty biznesowe Centrum Naukowo-Praktycznego Biozasobów NAS na Białorusi

22-06-2021

Dla poszukujących partnerów biznesowych prezentujemy oferty biznesowe.

Transformacja cyfrowa MŚP – trend czy konieczność? Narzędzia i finansowanie.

21-06-2021

Zapraszamy przedstawicieli firm z sektora MŚP na webinarium poświęcone transformacji cyfrowej, która jest aktualnie jednym z głównych trendów charakteryzujących przemiany zachodzące w przedsiębiorstwach.

Spotkanie odbędzie się 29.06.2021 r., w godzinach od 11.00 do 13.00.

Dowiedz się jak zdobyć rynki zagraniczne! – spotkanie informacyjne w Częstochowie

21-06-2021

Dowiedz się więcej jak zdobyć rynki zagraniczne! Spotkanie informacyjne dla MŚP, planujących działalność eksportową.

13 lipca 2021 r., 13.00 Częstochowa

Komisja Europejska zaprasza na Europejskie Dni Badań i Innowacji – zarejestruj się już dziś!

17-06-2021

Zapraszamy na Europejskie Dni Badań i Innowacji 2021 (European Research and Innovation Days). Wydarzenie, będące w Europie dorocznym świętem badań i innowacji odbędzie się online w dniach 23 - 24 czerwca 2021 r.

Jak wejść na rynki zagraniczne? – spotkanie informacyjne

17-06-2021

Zapraszamy na spotkanie dla firm planujących lub prowadzących działalność eksportową - 30 CZERWCA 2021, GODZINA 13:00, ŻORY.

 

Nabór MŚP do usługi pilotażowej

11-06-2021

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, koordynator Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w naborze do projektu , którego celem jest wybranie MŚP, które zainteresowane są skorzystaniem z pilotażowej usługi doradczej, wspierającej MŚP w opracowaniu planów działań Przemysłu 4.0 w ramach Projektu Interreg CE 1644 Boost4BSO.

Inicjatywa zrównoważonych produktów - ankieta online

07-06-2021

Zapraszamy przedsiębiorców ze Śląska do udziału w konsultacjach nt. unijnej inicjatywy zrównoważonych produktów. Sustainable Products Initiative (SPI) została ogłoszona przez Komisję Europejską w zeszłorocznym planie działania UE, dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym.

Będziemy wdzięczni za Państwa opinie w tej tematyce, wyrażone za pośrednictwem ankiety online.

Kierunki rozwoju innowacji w Polsce. Jak tworzyć i monitorować krajowe inteligentne specjalizacje

07-06-2021

Na liście krajowych inteligentnych specjalizacji na 2021 r. znajduje się trzynaście dziedzin uznanych za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki opartego na innowacjach. Na potrzeby wsparcia procesów zarządzania KIS Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała dwa raporty, które zawierają m.in. przegląd systemów monitoringu IS oraz programów badań na rzecz identyfikacji i aktualizacji IS w wybranych krajach oraz 16 polskich regionach.

"Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy"

07-06-2021

Od dziś jest dostępny "Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy". Materiał pomoże stworzyć bezpieczne i przyjazne miejsce pracy. Publikację bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl